Bộ Đầu Dao Doa Micro VBH68 Vertex

Bộ Đầu Dao Doa Micro VBH68 Vertex

Mã: VBH68-BT40; VBH68-BT50

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Dao Doa Micro VBH55 Vertex

Bộ Đầu Dao Doa Micro VBH55 Vertex

Mã: VBH55-BT40; VBH55-BT50

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Dao Doa Chính Xác VBHE Vertex

Bộ Đầu Dao Doa Chính Xác VBHE Vertex

Mã: VBHE-BT-40, VBHE-BT-50, VBHE-SK-40, VBHE-SK-50, VBHE-NT-40, VBHE-NT-50, VBHE-HSK63A, VBHE-HSK100A

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Dao Doa Chính Xác VBHD Vertex

Bộ Đầu Dao Doa Chính Xác VBHD Vertex

Mã: VBHD-BT-30, VBHD-BT-40, VBHD-BT-50, VBHD-SK-40, VBHD-SK-50, VBHD-NT-40, VBHD-NT-50, VBHD-HSK63A, VBHD-HSK100A

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dao Doa Tinh Nhỏ FBB Vertex

Đầu Dao Doa Tinh Nhỏ FBB Vertex

Mã: BRB1008-32, BRB1010-40, BRB1012-45, BRB1016-45, BRB-1020-45, BRB10-5PCS/SET, BRB1608-32, BRB1610-40, BRB1612-53, BRB1616-68, BRB1620-83, BRB1625-90, BRB1630-90, BRB1640-90, BRB16-8PCS/SET

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dao Doa Tinh FBB Vertex

Đầu Dao Doa Tinh FBB Vertex

Mã: FBB44, FBB55, FBB66

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dao Doa Tinh Gắn Mảnh FBB Vertex

Đầu Dao Doa Tinh Gắn Mảnh FBB Vertex

Mã: FBB20, FBB25, FBB32, FBB40, FBB52, FBB68, FBB100, FBB150

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dao Doa Gắn Mảnh VRB-L Vertex

Đầu Dao Doa Gắn Mảnh VRB-L Vertex

Mã: VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Ống Nối Đầu Dao Doa Đường Kính Không Đổi VBQ Vertex

Ống Nối Đầu Dao Doa Đường Kính Không Đổi VBQ Vertex

Mã: VBQ1-1-30, VBQ2-2-30, VBQ3-3-30, VBQ4-4-45, VBQ5-5-60, VBQ6-6-60

Liên Hệ
Giỏ hàng
Ống Nối Dài Đầu Dao Doa VBQ Vertex

Ống Nối Dài Đầu Dao Doa VBQ Vertex

Mã: VBQ2-1-36, VBQ3-1-41, VBQ3-2-37, VBQ4-1-58, VBQ4-2-50, VBQ4-3-50, VBQ5-1-60, VBQ5-2-54, VBQ5-2-74, VBQ5-3-47, VBQ5-3-72, VBQ5-4-42, VBQ5-4-67, VBQ6-1-70, VBQ6-2-63, VBQ6-2-93, VBQ6-3-56, VBQ6-3-93, VBQ6-4-51, VBQ6-4-101, VBQ6-5-41, VBQ6-5-91

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dao Doa Gắn Mảnh VRB Vertex

Đầu Dao Doa Gắn Mảnh VRB Vertex

Mã: VRB25-33C, VRB32-42C, VRB32-42T, VRB40-55C, VRB40-55T, VRB40-55S, VRB52-70C, VRB52-70T, VRB52-70S, VRB68-92C, VRB68-92T, VRB68-92S, VRB90-122C, VRB90-122T, VRB90-122S, VRB120-164C, VRB120-164T, VRB120-164S, VRB160-204C,....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Inox Kiểu ST Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Inox Kiểu ST Vertex

Mã: 16001-30, 16001-31, 16001-61

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Inox Kiểu KST Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Inox Kiểu KST Vertex

Mã: 10090, 10091, 10092-2, 10092-3, 10093, 10094, 10095

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Kiểu H, XH Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Kiểu H, XH Vertex

Mã: 10001A, 10003A, 10004A, 10010-2, 10012A, 10038, 10038-2, 10038-3A, 10039A, 10040A, 10041A, 10061A, 10062A, 10063A, 10064A, 10072A, 10046, 10079A

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Kiểu G Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Kiểu G Vertex

Mã: 10006, 10050A, 10051A, 10052A, 10068A, 10070A, 10074A

Liên Hệ
Giỏ hàng
Chìa Vặn Bầu Kẹp Mũi Khoan Vertex

Chìa Vặn Bầu Kẹp Mũi Khoan Vertex

Mã: 14001, 14002, 14003, 14004, 14005, 14007, 14008

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại S Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại S Vertex

Mã: 12201-1, 12201-2, 12201-3, 12201-4, 12202-1, 12202-2, 12202-3, 12202-4, 12203-1, 12203-2, 12203-3, 12203-4, 12205-1, 12205-2, 12205-3, 12205-4

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại H Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại H Vertex

Mã: 111061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại XHSP Vertex

Đầu Kẹp Mũi Khoan Loại XHSP Vertex

Mã: 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11025, 11026, 11027, 11028, 11029, 11030, 11035, 17000, 17002, 17004

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064 - 0901 480 548