Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Từ Tính Và Giấy Lọc MC+PF Vertex

Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Từ Tính Và Giấy Lọc MC+PF Vertex

Mã: MC+PF-20, MC+PF-40, MC+PF-60, MC+PF-80, MC+PF-120, MC+PF-160, MC+PF-240

Liên Hệ
Giỏ hàng
Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Từ Tính MC Vertex

Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Từ Tính MC Vertex

Mã: MC-20, MC-40, MC-60, MC-80, MC-120, MC-160

Liên Hệ
Giỏ hàng
Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Giấy Lọc PF Vertex

Thiết Bị Lọc Dung Dịch Tưới Nguội Bằng Giấy Lọc PF Vertex

Mã: PF-20, PF-40, PF-60, PF-80, PF-120, PF-160

Liên Hệ
Giỏ hàng
BỘ VÒI TƯỚI NGUỘI CÓ ĐẾ TỪ CL VERTEX

BỘ VÒI TƯỚI NGUỘI CÓ ĐẾ TỪ CL VERTEX

Mã: CL-01, CL-02, CL-03, CL-01A, CL-02A, CL-03A, L-2, S-1

Liên Hệ
Giỏ hàng
VÒI TƯỚI NGUỘI CÓ ĐẾ TỪ VMH, VMS VERTEX

VÒI TƯỚI NGUỘI CÓ ĐẾ TỪ VMH, VMS VERTEX

Mã: VMH-54, VMH-62, VMH-63, VMH-64, VMH-65, VMS-1/4; VMS-3/8; VMS-3/8-450L; VMS-3/8-500L; VMS-3/8-610L; VMS-3/8-760L

Liên Hệ
Giỏ hàng
VÒI TƯỚI NGUỘI VERTEX VHK.

VÒI TƯỚI NGUỘI VERTEX VHK.

Mã: VHK-1/4A, VHK-1/4, VHK-3/8A, VHK-3/8, VHK-1/2A, VHK-1/2, VHK-3/4

Liên Hệ
Giỏ hàng
GIẤY LỌC DẦU CÔNG NGHIỆP VERTEX.

GIẤY LỌC DẦU CÔNG NGHIỆP VERTEX.

Mã: P-1000(PAPER) ; S-1000(STAND)

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064