Mảnh Tiện Cắt Rãnh MGGN-M Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh MGGN-M Korloy

Mã: MGGN300-02-M, 300-04-M, 300-08-M, 400-02-M, 400-04-M, 400-08-M, 500-02-M, 500-04-M, 500-08-M, 600-02-M, 600-04-M, 600-08-M

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh FMM Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh FMM Korloy

Mã: FMM300R-03, 400R-04, 500R-04

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh FGM Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh FGM Korloy

Mã: FGM300R-03, 400R-04, 500R-04

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh FGD Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh FGD Korloy

Mã: FGD300R-03, 400R-04, 500R-04

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-S-A Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-S-A Korloy

Mã: KGGN200S-02-A, 300S-02-A, 400S-04-A, 500S-04-A, 600S-04-A

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-S-R Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-S-R Korloy

Mã: KGGN200S-02-R, 300S-02-R, 400S-03-R, 500S-03-R, 600S-03-R, 800S-04-R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-R Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-R Korloy

Mã: KGGN200-02-R, 300-02-R, 400-03-R, 500-03-R, 600-03-R, 800-04-R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-B Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGGN-B Korloy

Mã: KGGN265-015-B, 300-020-B, 300-040-B, 315-015-B, 400-040-B, 400-080-B, 415-015-B, 478-055-B, 500-080-B, 515-015-B, 600-080-B, 600-120-B, 800-080-B, 800-120-B

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGML-RP Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGML-RP Korloy

Mã: KGML200-6D-RP, 200-15D-RP, 300-6D-RP, 300-15D-RP, 400-4D-RP, 400-15D-RP

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGML-LP Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGML-LP Korloy

Mã: KGML200-6D-LP, 200-15D-LP, 300-6D-LP, 300-15D-LP, 400-4D-LP, 400-15D-LP

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGMR-RP Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGMR-RP Korloy

Mã: KGMR200-6D-RP, 200-8D-RP, 200-15D-RP, 300-6D-RP, 300-15D-RP, 400-4D-RP, 400-15D-RP, 500-4D-RP

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGMR-LP Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KGMR-LP Korloy

Mã: KGMR200-6D-LP, 200-8D-LP, 200-15D-LP, 300-6D-LP, 300-15D-LP, 400-4D-LP, 400-15D-LP, 500-4D-LP

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mảnh Tiện Cắt Rãnh KRMI-C Korloy

Mảnh Tiện Cắt Rãnh KRMI-C Korloy

Mã: KGMI200-C, 300-C, 400-C

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064