STER tap collet Dinox

STER tap collet Dinox

DINE Synchro Tapping ER Collet

DZC zero fit collet Dinox

DZC zero fit collet Dinox

Zero fit collet

DCL Non-Slip Milling Chuck Collet Dinox

DCL Non-Slip Milling Chuck Collet Dinox

Lock collet for milling chuck

ER/L Non-Slip Collet Chuck Collet Dinox

ER/L Non-Slip Collet Chuck Collet Dinox

Lock collet for ER collet chuck

GERC coating collet Dinox

GERC coating collet Dinox

GERC Collet tráng phủ

DIGITAL 3D TASTER Dinox

DIGITAL 3D TASTER Dinox

HDG Máy đo đầu kẹp giãn nở thủy lực

HDG Hydraulic expansion chuck gauge Dinox

HDG Hydraulic expansion chuck gauge Dinox

HDG Máy đo đầu kẹp giãn nở thủy lực

ROT Run-out tester Dinox

ROT Run-out tester Dinox

Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm dụng cụ ROT

DNC100 Dinox

DNC100 Dinox

DINOX tráng phủ CBN

DNC250 Dinox

DNC250 Dinox

DINOX tráng phủ CBN

DNC300 Dinox

DNC300 Dinox

DINOX tráng phủ CBN

DNC350 Dinox

DNC350 Dinox

DINOX tráng phủ CBN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Kiến Thức

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064 - 0901 480 548