HDG Dụng Cụ Đo Lực Kẹp Của Đầu Kẹp Thủy Lực Dinox

HDG Dụng Cụ Đo Lực Kẹp Của Đầu Kẹp Thủy Lực Dinox

Mã: HDG-6, HDG-7, HDG-8, HDG-9, HDG-10, HDG-12, HDG-14, HDG-16, HDG-18, HDG-20, HDG-25, HDG-32

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dò 3D Taster 2007 Dinox

Đầu Dò 3D Taster 2007 Dinox

Mã: 3D TASTER 2007

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Dò Điện Tử 3D Taster Dinox

Đầu Dò Điện Tử 3D Taster Dinox

Mã: DIGITAL 3D TASTER

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Máy Tuabin Khí HSK-ATM Dinox

Đầu Kẹp Máy Tuabin Khí HSK-ATM Dinox

Mã: HSK63A-ATM6-170, HSK63A-ATM6-235(ATC)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Máy Tuabin Khí BT-ATM Dinox

Đầu Kẹp Máy Tuabin Khí BT-ATM Dinox

Mã: BT30-ATM6-176, BT40-ATM6-171, BT50-ATM6-182, BT40-ATM6-227(ATC), BT50-ATM6-228(ATC)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Chuyển Góc Cố Định 45° Dạng Collet BT-KAC Dinox

Đầu Chuyển Góc Cố Định 45° Dạng Collet BT-KAC Dinox

Mã: BT50-KAC10-240, BT50-KAC13-240, BT50-KAC20-250

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Chuyển Góc Cố Định 90° Dạng Collet BT-KAH Dinox

Đầu Chuyển Góc Cố Định 90° Dạng Collet BT-KAH Dinox

Mã: BT30-KAH7-120, BT40-KAH7-170, BT40-KAH10-195, BT40-KAH13-165, BT40-KAH20-180, BT50-KAH07-220, BT50-KAH10-215 , BT50-KAH10-260, BT50-KAH13-260, BT50-KAH20-200, BT50-KAH20-240

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Chuyển Góc Cố Định 90° BT-KAG Dinox

Đầu Chuyển Góc Cố Định 90° BT-KAG Dinox

Mã: BT40-KAG30-195, BT50-KAG40-230

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Chuyển Góc Dạng Collet BT-KHU Dinox

Đầu Chuyển Góc Dạng Collet BT-KHU Dinox

Mã: BT40-KHU10-160, BT50-KHU10-180, BT50-KHU20-195

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh Loại Lớn BT50-BCF Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh Loại Lớn BT50-BCF Dinox

Mã: BT30-MD25F-90, BT30-MD32F-80, BT30-MD40F-80, BT30-MD50F-70, BT40-MD25F-95, BT40-MD32F-100, BT40-MD40F-115, BT40-MD50F-105, BT40-MD63F-110, BT40-MD80F-100, BT50-MD25F-105, BT50-MD32F-110,.....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh BT-BCF Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh BT-BCF Dinox

Mã: BT30-MD25F-90, BT30-MD32F-80, BT30-MD40F-80, BT30-MD50F-70, BT40-MD25F-95, BT40-MD32F-100, BT40-MD40F-115, BT40-MD50F-105, BT40-MD63F-110, BT40-MD80F-100, BT50-MD25F-105, BT50-MD32F-110,.....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Gắn Mảnh FZ Dinox

Cán Dao Doa Gắn Mảnh FZ Dinox

Mã: FZ8-23-3(P10,K10), FZ8-26-3(P10,K10), FZ10-28-3(S), FZ10-32-3(S), FZ12-36-3(S), FZ12-40-3(S), FZ16-45-3(S), FZ16-50-3(S), FZ20-56-3(S), FZ20-64-3(S), FZ25-72-3(S), FZ25-80-3(S) , FZ32-90-3(S), FZ32-100-3(S), FZ32-110-3(S), FZ32-125-3(S)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT50-BKA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT50-BKA Dinox

Mã: BT50-BKA23-150, BT50-BKA23-225, BT50-BKA28-165, BT50-BKA28-225, BT50-BKA36-165, BT50-BKA36-225, BT50-BKA45-165, BT50-BKA45-225, BT50-BKA56-165, BT50-BKA56-240, BT50-BKA72-165,....

Liên Hệ
Giỏ hàng
 Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT-BKA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT-BKA Dinox

Mã: BT30-BKA28-150, BT30-BKA36-150, BT30-BKA45-150, BT40-BKA23-150, BT40-BKA23-225, BT40-BKA28-165, BT40-BKA28-225, BT40-BKA36-165, BT40-BKA36-225, BT40-BKA45-165, BT40-BKA45-225, BT40-BKA56-165,....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Vuông BT-BSA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Vuông BT-BSA Dinox

Mã: BT50-BSA25-135, BT50-BSA30-165, BT50-BSA38-180, BT50-BSA42-210, BT50-BSA50-180, BT50-BSA50-240, BT50-BSA62-195, BT50-BSA62-270, BT50-BSA72-195, BT50-BSA72-285, BT50-BSA90-210

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Vuông Gắn Mảnh BH Dinox

Cán Dao Doa Vuông Gắn Mảnh BH Dinox

Mã: BH408, BH410, BH413, BH416, BH419, BH425

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Lỗ Gắn Mảnh BB Bite Dinox

Cán Dao Doa Lỗ Gắn Mảnh BB Bite Dinox

Mã: BB18-7(S), BB18-9(S), BB18-11(S), BB18-13(S), BB18-15(S), BB18-17(S), BB16-5(S), BB16-7(S), BB16-9(S), BB16-11(S), BB16-15(S), BB16-19(S)

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064