Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh Ø60~80 WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh Ø60~80 WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Mã: WPDC6065-40-☐, 6570-40-☐, 7075-40-☐, 7580-40-☐

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh Ø41~59 WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh Ø41~59 WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Mã: WPDC410-40-☐, 420-40-☐, 430-40-☐, 440-40-☐, 450-40-☐, 460-40-☐, 470-40-☐, 480-40-☐, 490-40-☐, 500-40-☐, 510-40-☐, 520-40-☐, 530-40-☐, 540-40-☐, 550-40-☐, 560-40-☐, 570-40-☐, 580-40-☐, 590-40-☐

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh WPDC(5D/6.5D/8D) Korloy

Mã: WPDC250-32-☐, 260-32-☐, 270-32-☐, 280-32-☐, 290-32-☐, 300-32-☐, 310-32-☐, 320-32-☐, 330-32-☐, 340-32-☐, 350-32-☐, 360-32-☐, 370-32-☐, 380-32-☐, 390-32-☐, 400-32-☐

Liên Hệ
Giỏ hàng
Mũi Khoan Định Tâm CD/CDH Korloy

Mũi Khoan Định Tâm CD/CDH Korloy

Mã: CD0630, CD0835, CDH1035, CDH1238, CDH1645

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (8D) Korloy

Mã: TPDB140-16-8F-H, 145-16-8F-H, 150-20-8F-H, 155-20-8F-H, 160-20-8F-H, 165-20-8F-H, 170-20-8F-H, 175-20-8F-H, 180-20-8F-H, 185-20-8F-H, 190-25-8F-H, 195-25-8F-H, 200-25-8F-H,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (4D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (4D) Korloy

Mã: TPDB140-16-4-H, 145-16-4-H, 150-20-4-H, 155-20-4-H, 160-20-4-H, 165-20-4-H, 170-20-4-H, 175-20-4-H, 180-20-4-H, 185-20-4-H, 190-25-4-H, 195-25-4-H, 200-25-4-H, 205-25-4-H, 210-25-4-H,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (3D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-H (3D) Korloy

Mã: TPDB140-16-3-H, 145-16-3-H, 150-20-3-H, 155-20-3-H, 160-20-3-H, 165-20-3-H, 170-20-3-H, 175-20-3-H, 180-20-3-H, 185-20-3-H, 190-25-3-H, 195-25-3-H, 200-25-3-H, 205-25-3-H, 210-25-3-H, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-F (1.5D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-F (1.5D) Korloy

Mã: TPDB140-16-1.5-F, 145-16-1.5-F, 150-20-1.5-F, 155-20-1.5-F, 160-20-1.5-F, 165-20-1.5-F, 170-20-1.5-F, 175-20-1.5-F, 180-20-1.5-F, 185-20-1.5-F, 190-25-1.5-F, 195-25-1.5-F, 200-25-1.5-F,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (12D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (12D) Korloy

Mã: TPDB100-16-12-P, 105-16-12-P, 110-16-12-P, 115-16-12-P, 120-16-12-P, 125-16-12-P, 130-16-12-P, 135-16-12-P, 140-16-12-P, 145-16-12-P, 150-20-12-P, 155-20-12-P, 160-20-12-P,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (10D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (10D) Korloy

Mã: TPDB100-16-10-P, 105-16-10-P, 110-16-10-P, 115-16-10-P, 120-16-10-P, 125-16-10-P, 130-16-10-P, 135-16-10-P, 140-16-10-P, 145-16-10-P, 150-20-10-P, 155-20-10-P, 160-20-10-P, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (8D) Korloy

Mã: TPDB100-16-8-P, 105-16-8-P, 110-16-8-P, 115-16-8-P, 120-16-8-P, 125-16-8-P, 130-16-8-P, 135-16-8-P, 140-16-8-P, 145-16-8-P, 150-20-8-P, 155-20-8-P, 160-20-8-P, 165-20-8-P,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (5D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (5D) Korloy

Mã: TPDB100-16-5-P, 105-16-5-P, 110-16-5-P, 115-16-5-P, 120-16-5-P, 125-16-5-P, 130-16-5-P, 135-16-5-P, 140-16-5-P, 145-16-5-P, 150-20-5-P, 155-20-5-P, 160-20-5-P, 165-20-5-P,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (3D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDB-P (3D) Korloy

Mã: TPDB100-16-3-P, 105-16-3-P, 110-16-3-P, 115-16-3-P, 120-16-3-P, 125-16-3-P, 130-16-3-P, 135-16-3-P, 140-16-3-P, 145-16-3-P, 150-20-3-P, 155-20-3-P, 160-20-3-P, 165-20-3-P, 170-20-3-P, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (12D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (12D) Korloy

Mã: TPDC12D-12016-144, 12D-12516-150, 12D-13016-156, 12D-13516-162, 12D-14016-168, 12D-14516-174, 12D-15020-180, 12D-16020-192, 12D-17020-204, 12D-18025-216, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (10D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (10D) Korloy

Mã: TPDC10D-12016-120, 10D-12516-125, 10D-13016-130, 10D-13516-135, 10D-14016-140, 10D-14516-145, 10D-15020-150, 10D-16020-160, 10D-17020-170, 10D-18025-180,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (8D) Korloy

Mã: TPDC8D-12016-96, 8D-12516-100, 8D-13016-104, 8D-13516-108, 8D-14016-112, 8D-14516-116, 8D-15020-120, 8D-16020-128, 8D-17020-136, 8D-18025-144, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (5D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (5D) Korloy

Mã: TPDC5D-12016-60, 5D-12516-63, 5D-13016-65, 5D-13516-68, 5D-14016-70, 5D-14516-73, 5D-15020-75, 5D-16020-80, 5D-17020-85, 5D-18025-90, 5D-19025-95,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (3D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (3D) Korloy

Mã: TPDC3D-12016-36, 3D-12516-38, 3D-12516-38, 3D-13516-41, 3D-14016-42, 3D-14516-44, 3D-15020-45, 3D-16020-48, 3D-17020-51, 3D-18025-54, 3D-19025-57, 3D-20025-60,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (1.5D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDC (1.5D) Korloy

Mã: TPDC1.5D-12016-18, 1.5D-12516-19, 1.5D-13016-20, 1.5D-13516-20, 1.5D-14016-21, 1.5D-14516-22, 1.5D-15020-23, 1.5D-16020-24, 1.5D-17020-26, 1.5D-18025-27, 1.5D-19025-28, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDX (3D/5D/8D) Korloy

Cán Mũi Khoan Gắn Mảnh TPDX (3D/5D/8D) Korloy

Mã: TPDX3D-08012-24, 3D-08512-26, 3D-09012-27, 3D-09512-29, 3D-10016-30, 3D-10516-32, 3D-11016-33, 3D-11516-35, 5D-08012-40, 5D-08012-40, 5D-09012-45, 5D-09512-48, ...

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064