Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh Loại Lớn BT50-BCF Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh Loại Lớn BT50-BCF Dinox

Mã: BT30-MD25F-90, BT30-MD32F-80, BT30-MD40F-80, BT30-MD50F-70, BT40-MD25F-95, BT40-MD32F-100, BT40-MD40F-115, BT40-MD50F-105, BT40-MD63F-110, BT40-MD80F-100, BT50-MD25F-105, BT50-MD32F-110,.....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh BT-BCF Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Gắn Mảnh BT-BCF Dinox

Mã: BT30-MD25F-90, BT30-MD32F-80, BT30-MD40F-80, BT30-MD50F-70, BT40-MD25F-95, BT40-MD32F-100, BT40-MD40F-115, BT40-MD50F-105, BT40-MD63F-110, BT40-MD80F-100, BT50-MD25F-105, BT50-MD32F-110,.....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Gắn Mảnh FZ Dinox

Cán Dao Doa Gắn Mảnh FZ Dinox

Mã: FZ8-23-3(P10,K10), FZ8-26-3(P10,K10), FZ10-28-3(S), FZ10-32-3(S), FZ12-36-3(S), FZ12-40-3(S), FZ16-45-3(S), FZ16-50-3(S), FZ20-56-3(S), FZ20-64-3(S), FZ25-72-3(S), FZ25-80-3(S) , FZ32-90-3(S), FZ32-100-3(S), FZ32-110-3(S), FZ32-125-3(S)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT50-BKA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT50-BKA Dinox

Mã: BT50-BKA23-150, BT50-BKA23-225, BT50-BKA28-165, BT50-BKA28-225, BT50-BKA36-165, BT50-BKA36-225, BT50-BKA45-165, BT50-BKA45-225, BT50-BKA56-165, BT50-BKA56-240, BT50-BKA72-165,....

Liên Hệ
Giỏ hàng
 Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT-BKA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Tròn BT-BKA Dinox

Mã: BT30-BKA28-150, BT30-BKA36-150, BT30-BKA45-150, BT40-BKA23-150, BT40-BKA23-225, BT40-BKA28-165, BT40-BKA28-225, BT40-BKA36-165, BT40-BKA36-225, BT40-BKA45-165, BT40-BKA45-225, BT40-BKA56-165,....

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Vuông BT-BSA Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Cán Vuông BT-BSA Dinox

Mã: BT50-BSA25-135, BT50-BSA30-165, BT50-BSA38-180, BT50-BSA42-210, BT50-BSA50-180, BT50-BSA50-240, BT50-BSA62-195, BT50-BSA62-270, BT50-BSA72-195, BT50-BSA72-285, BT50-BSA90-210

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Vuông Gắn Mảnh BH Dinox

Cán Dao Doa Vuông Gắn Mảnh BH Dinox

Mã: BH408, BH410, BH413, BH416, BH419, BH425

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Doa Lỗ Gắn Mảnh BB Bite Dinox

Cán Dao Doa Lỗ Gắn Mảnh BB Bite Dinox

Mã: BB18-7(S), BB18-9(S), BB18-11(S), BB18-13(S), BB18-15(S), BB18-17(S), BB16-5(S), BB16-7(S), BB16-9(S), BB16-11(S), BB16-15(S), BB16-19(S)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ SMH Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ SMH Dinox

Mã: SMH(SET1), SMH(SET2), SMH(SET4)

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-SMH Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-SMH Dinox

Mã: HSK63A-MD40F-70, SK40-MD40F-60, SK40-MD40F-100, SK50-MD40F-145, SK50-MD40F-220R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-SMH Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-SMH Dinox

Mã: BT30-MD40F-45, BT30-MD40F-60, BT30-MD40F-80, BT40-MD40F-60, BT40-MD40F-100R, BT40-MD40F-115, BT50-MD40F-60, BT50-MD40F-195, BT50-MD40F-230R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-KMB Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-KMB Dinox

Mã: HSK63A-MD63F-95, SK40-MD63F-70, SK50-MD63F-130, SK50-MD63F-230R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-KMB Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-KMB Dinox

Mã: BT40-MD63F-64, BT40-MD63F-110, BT40-MD63F-135, BT50-MD63F-75. BT50-MD63F-130, BT50-MD63F-195

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-SMB Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ HSK/SK-SMB Dinox

Mã: HSK63A-MD40F-70, SK40-MD40F-60, SK40-MD40F-100, SK50-MD40F-145, SK50-MD40F-220R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-SMB Dinox

Đầu Kẹp Dao Doa Lỗ Nhỏ BT-SMB Dinox

Mã: BT30-MD40F-45, BT30-MD40F-60 , BT30-MD40F-80, BT40-MD40F-60, BT40-MD40F-100R, BT40-MD40F-115, BT50-MD40F-60, BT50-MD40F-195, BT50-MD40F-230R

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng Doa Tinh BT-FBC Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng Doa Tinh BT-FBC Dinox

Mã: BT50-FMD50-85, BT50-FMD50-155, BT50-FMD50-205, BT50-FMD50-255

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Dao Doa Đường Kính Rộng Doa Tinh FBC Dinox

Bộ Đầu Dao Doa Đường Kính Rộng Doa Tinh FBC Dinox

Mã: FBC130, FBC175, FBC220, FBC265, FBC310, FBC385, FBC460

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng SK-TBC Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng SK-TBC Dinox

Mã: SK50-FMD50-155, SK50-FMD50-255

Liên Hệ
Giỏ hàng
Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng BT-TBC Dinox

Bộ Đầu Kẹp Dao Doa Đường Kính Rộng BT-TBC Dinox

Mã: BT50-FMD50-85, BT50-FMD50-155, BT50-FMD50-205, BT50-FMD50-255

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064