Cán Dao Phay PXL Korloy

Cán Dao Phay PXL Korloy

Mã: HSK63APXL04090HR-2F, HSK100APXL04090HR-3F, HSK100APXL08090HR-5F, BT50PXL04090HR-2F

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay PALS-HR ØD50~63 Korloy

Cán Dao Phay PALS-HR ØD50~63 Korloy

Mã: PALS050HR-3S32, 050HR-3S40, 050HR-3S42, 063HR-4S32, 063HR-4S40, 063HR-4S42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay PALS-HR Korloy

Cán Dao Phay PALS-HR Korloy

Mã: PALS032HR-2S20, 032HR-2S25, 032HR-2S32, 040HR-2S32, 040HR-2S40, 040HR-2S42, 040HR-3S32, 040HR-3S40, 040HR-3S42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay PAXS6000 Korloy

Cán Dao Phay PAXS6000 Korloy

Mã: PAXS6025HR-A,B, 6025HR-A,B-L200, 6032HR-A,B, 6032HR-A,B-L220, 6040HR-A,B-S32, 6040HR-A,B-L220 , 6040HR-A,B-S40, 6040HR-A,B-S42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay PAXS5000 Korloy

Cán Dao Phay PAXS5000 Korloy

Mã: PAXS5020HR-A,B, 5025HR-A,B, 5025HR-A,B-L200, 5032HR-A,B, 5032HR-A,B-L220, 5040HR-A,B-S32, 5040HR-A,B-L220, 5040HR-A,B-S40, 5040HR-A,B-S42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay PAS200/4000 Korloy

Cán Dao Phay PAS200/4000 Korloy

Mã: PAS2012HR, 2016HR, 2016HR-R2.0, 2020HR, 2020HR-R2.0, 2025HR, 2032HR, 2042HR, 4032HR, 4040HR, 4040HR-S40, 4040HR-S42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay TFE Korloy

Cán Dao Phay TFE Korloy

Mã: TFE2125R/L, 2525R/L, 3232R/L, 4032R/L, 5032R/L

Liên Hệ
Giỏ hàng
Dao Vát Mép CCT Korloy

Dao Vát Mép CCT Korloy

Mã: CCT060-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CCT060T-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CCT060T-030L, 040L, 060L, 080L, 100L, 120L, CCT090-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CCT090T-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CCT090T-030L, 040L, 060L, 080L,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Dao Vát Mép CET Korloy

Dao Vát Mép CET Korloy

Mã: CET060-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CET090-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160, CET120-030, 040, 060, 080, 100, 120, 160

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay CE (Multi-functional) Korloy

Cán Dao Phay CE (Multi-functional) Korloy

Mã: CE45-1600R-S12, 45-1600R-S20, 45-1600R-L20, 45-2200R-S12, 45-2200R-S25, 45-2200R-L25

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay CE (Long chamfer) Korloy

Cán Dao Phay CE (Long chamfer) Korloy

Mã: CE30-3105R-S32, 45-3105R-S32, 60-3105R-S32

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay CE (Back & Front) Korloy

Cán Dao Phay CE (Back & Front) Korloy

Mã: CE15-1125R-S20, 30-1125R-S20, 45-1107R-S20, 45-1119R-S20, 45-1125R-S20, 60-1125R-S32, 45-1207R-S32, 45-1220R-S32, 45-1225R-S32, 45-1235R-S32

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay ORC Korloy

Cán Dao Phay ORC Korloy

Mã: ORC-P08, P09, P10, P11, P12, P14, P15, P16, P18, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P28, P29, P30, P31, P32, P34, P35, P38, P40, ORC-G25, G30, G35, G40

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay HAVE (Single-edge) Korloy

Cán Dao Phay HAVE (Single-edge) Korloy

Mã: HAVE0816HR-S16, 0816HR-L16, 0817HR-S16, 0817HR-L16, 1020HR-S20, 1020HR-L20, 1021HR-S20, 1021HR-L20, 1325HR-S25, 1325HR-L25, 1326HR-S25, 1326HR-L25, 1632HR-S32, 1632HR-L32, 1633HR-S32, 1633HR-L32, 1835HR-S32, 1835HR-L32,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay HAVE (Multi-edge) Korloy

Cán Dao Phay HAVE (Multi-edge) Korloy

Mã: HAVE0816HR-S16M, 0816HR-L16M, 0817HR-S16M, 0817HR-L16M, 1020HR-S20M, 1020HR-L20M, 1021HR-S20M, 1021HR-L20M, 1325HR-S25M, 1325HR-L25M, 1326HR-S25M, 1326HR-L25M, 1632HR-S32M, 1632HR-L32M, 1633HR-S32M, 1633HR-L32M,...

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay BRE ØD40~50 Korloy

Cán Dao Phay BRE ØD40~50 Korloy

Mã: BRE40R-S, 40R-S-40, 40R-M, 40R-M-40, 40R-L, 40R-L-40, 40R-SL, 40R-SL-40, 50R-S, 50R-S-40, 50R-L, 50R-L-40, 50R-SL, 50R-SL-40, 63R-S, 63R-S-40, 63R-L, 63R-L-40, 63R-SL, 63R-SL-40, 40XR-SC40, 40XR-LC40, 50XR-SC50.8, 50XR-LC50.8

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay BRE ØD20~32 Korloy

Cán Dao Phay BRE ØD20~32 Korloy

Mã: BRE20R-S, 20R-M, 20R-L, 20R-SL, 25R-S, 25R-M, 25R-L, 25R-SL, 32R-S, 32R-M, 32R-L, 32R-SL

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay GBE (Single-edge) Korloy

Cán Dao Phay GBE (Single-edge) Korloy

Mã: GBE160-S20, 160-L20, 180-S20, 180-L20, 200-S25, 200-L25, 220-S25, 220-L25, 250-S32, 250-L32, 260-S32, 260-L32, 280-S32, 280-L32, 300-S32, 300-L32, 320-S32, 320-L32, 400-S42, 400-L42, 500-S42, 500-L42

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay BFE Korloy

Cán Dao Phay BFE Korloy

Mã: BFE16-S, 16-M, 16-L, 20-S, 20-M, 20-L, 25-S, 25-M, 25-L, 30-S, 30-M, 30-L, 32-S, 32-M, 32-L

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Phay LRE12~32 Steel Shank Korloy

Cán Dao Phay LRE12~32 Steel Shank Korloy

Mã: LRE120030S-S12, 160050S-S16, 160060S-S16, 200060S-S20, 200080S-S20, 250070S-S25, 250100S-S25, 300070S-S32, 300100S-S32, 320080S-S32, 320100S-S32

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064 - 0901 480 548